Om FairFlex

I FairFlex International AB har många års erfarenheter samlats. Med rötter i den banbrytande tillverkningen av storsäckar i Sverige och Danmark, har vi varit med från början av storsäckens utveckling, med start i slutet av 1970-talet.

Dagens FairFlex har kompletterat storsäckarna med andra industriförpackningar. Från våra kontor i Helsingborg och Nyborg servar vi kunder i hela Skandinavien.

• FairFlex International samarbetar med kvalificerade producenter om att marknadsföra och sälja ett konkurrenskraftigt sortiment av storsäckar och andra industriförpackningar till kunder inom företrädesvis kemi-, lantbruk-, mineral- och livsmedelsområdena på den nordiska marknaden.

• Kundernas behov av lagring och transport är grunden för våra aktiviteter. Vi deltar aktivt i utvecklingen av produkter, som förbättrar kundernas lönsamhet både på kort och lång sikt.

• Företagets medarbetare har hög kompetensnivå och uppmuntras till att arbeta självständigt, för att därigenom medverka till att företagets mål och visioner om lönsamhet och tillväxt uppnås.